Changes in the fields

A documentary on climate change and agriculture. This is a journey across Myanmar exploring the lives of farmers and how they are affected by climate change.

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အေပၚ က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္လာမႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေနရာေဒသအႏွံ႕အျပားမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏ ဘဝအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈ
About the documentary

မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္အေၾကာင္း

One of the things which brings people together is Earth, because we are all on it.

အားလုံးနေထိုင်ကြတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးကတော့ ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ကို ပေါင်းစည်းစေတဲ့အရာတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။

Changes in the Fields is an environmental feature documentary following the lives of farmers in Myanmar and explores the challenges they face that are exacerbated by climate change.

စိုက္ကြင္းထဲက ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (Changes in the Fields) ဆိုသည္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းေဖာက္ျပန္လာမႈေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ၎တို႕၏ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကို တင္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္သည္

Agriculture is one of the most vulnerable sectors to the impacts of climate change. As we interview farmers in different parts of Myanmar, we discover how their daily lives are affected by a changing climate.

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္လာမႈ၏ဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံုးခံစားေနရေသာ က႑မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑က တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေနရာေဒသေပါင္းစံုမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တို႕၏ ေန႕စဥ္ဘဝအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

This documentary reveals the devastating impacts of climate change on agriculture, and offers a path towards sustainable practices for a growing population.

စိုက္ပ်ိဳးက႑အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ ေၾကာက္မခန္းလိလိ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဤမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္တြင္ တင္ဆက္ထားသည္။ လူဦးေရတိုးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရရွည္တြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအေလ့အထမ်ားကိုလည္း အႀကံျပဳတင္ဆက္ထားပါသည္။

It is now time to learn, once again, how to live in partnership with nature.Partners

About the filmmakers

မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္သူမ်ား

Bootstrap Image Preview

Tomas Derville

Tomas Derville’s environmental awakening came after watching the documentary Before the Flood. Since then, he promised himself to strive to raise awareness about climate change and created the Facebook page ‘Climate Change Awareness Movement’.
After moving to Myanmar in 2017, Tomas fell in love with the country and has lived there ever since, working as a consultant on advocacy and sustainable issues. Tomas is currently studying a Masters in Climate Change and Development at SOAS University of London.

Before the Flood ဟု ေခၚေသာ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္တစ္ကားကို ၾကည့္ၿပီးသည့္ေနာက္မွာေတာ့ Thomas Derville တစ္ေယာက္ ရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိပညာ ႏိုးၾကားလာခဲ့ပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ၎အေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူအမ်ားပိုမိုသတိျပဳမိေစရန္ ျပဳမူရမည္ဟု သႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ခဲ့ကာ Climate Change Awareness Movement.
စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ၎က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယေန႕အထိတိုင္ ဤႏိုင္ငံကို ခင္တြယ္ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ေနထိုင္လ်က္ပင္ရွိၿပီး ဥပေဒအႀကံျပဳျခင္း (သို႕) ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။ လက္ရွိတြင္ Tomas က လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ SOAS တကၠသိုလ္တြင္ Climate Change and Development ဘြဲ႕လြန္ ကို တက္ေရာက္လ်က္ရွိပါတယ္။

Bootstrap Image Preview

Beatrice Manole

How to make people more aware? More conscious about the importance of nature? About self-respect, mutual respect? How does one respond to greediness with more altruism? Through her curiosity, she’s met, lived and worked with people of different backgrounds, cultures and beliefs. Her pleasures lie in geographical explorations, observing human behavior, analysing social norms and cultural symbols, which all contribute to her understanding of the systems we are part of and the values we adhere to. Beatrice is motivated by social movements and people who take action in tackling social, economic and environmental justice.

အရာတစ္ခုကို လူေတြပိုသတိျပဳမိလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္လဲ? သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုဂရုျပဳမိလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္လဲ? မိမိကိုယ္ကိုေလးစားမႈတို႕ တန္းတူညီတူေလးစားမႈတို႕ အေၾကာင္းဆိုရင္ေကာ? ေလာဘႀကီးျခင္းကို ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ျခင္းနဲ႕ ဘယ္လိုတုန္႕ျပန္ႏိုင္မလဲ? ဒီေမးခြန္းေတြဟာ Beatrice သူ႕ကိုယ္သူ ေန႕တိုင္း ေမးျဖစ္ေနတဲ့ေမးခြန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမက စပ္စပ္စုစုရွိတတ္ၿပီး ေနာက္ခံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယံုၾကည္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုဖူး၊ အတူတကြ ေနထိုင္ဖူး၊ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူမဟာ ကမၻာႀကီးမွာ ေျခဆန္႕ျခင္း၊ လူသားေတြရဲ႕ အေလ့အထေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အထိမ္းအမွတ္ေတြကို ဆန္းစစ္ျခင္း စတာေတြကို ဝါသနာပါတာေၾကာင့္ သူမအေနနဲ႕ မိမိတို႕လူသားေတြအားလံုး ပါဝင္ရွင္သန္က်က္စားေနၾကတဲ့စနစ္အေၾကာင္း ကို ပိုမိုသေဘာေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ သူမဟာ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႕အတြက္ တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အားက်အတုယူတတ္သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

CLIMATE SMART AGRICULTURE

Climate Smart စိုက္ပ်ိဳးေရး

Climate smart agriculture practices are currently being researched and implemented across Myanmar. Some methods include changes in the cropping calendar and introducing good quality, or short cycle seeds varieties that are more resistant to pests and diseases. To save land preparation, zero tillage technology can be used. Water management systems need to be upgraded with proper technologies. Soil fertility programs also need to be improved. The use of organic fertilizers and composts favor better crop yields and resilience to the impacts of climate change. The provision of sufficient agriculture equipment can be used as a way to increase local livelihoods.

Although climate smart agriculture practices are expected to boost food security and climate change mitigation efforts in resource-poor smallholder farming system, the barriers that can restrict its uptake are diverse. Non-adoption is often a result of insufficient financial capital, water scarcity or lack of technical knowledge.

In countries where the economy is heavily based on agriculture, developing the agricultural sector is an effective measure in reducing poverty. However, agricultural expansion for food production and economic development places more pressure on soil, water, biodiversity, forests and fragile ecosystems.

Agriculture has to simultaneously address three intertwined challenges:

Climate Smart စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာဒသအႏွံ႕အျပားတြင္ အသံုးခ်၊ သုေတသနျပဳလ်က္ရွိသည္။ ထိုထဲက အခ်ိဳ႕ေသာနည္းလမ္းမ်ားထဲတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးရာသီ ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား၊ ပိုးမႊားမ်ား ႏွင့္ ေရာဂါမ်ားအား ပိုမိုခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ မ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးအစားမ်ား (သို႕) အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို မိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းမ်ား စသည္တို႕ပါဝင္သည္။ ေျမျပင္ဆင္ရာတြင္ သက္သာမႈရွိေစရန္ ထြက္ယက္မႈမပါဝင္ေသာ နည္းပညာမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေရစီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ၍ တိုးျမွင့္ရမည္ ျဖစ္သည္ၿပီး

ေျမၾသဇာအတြက္ ထားရွိထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းကို ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္လာမႈေဘးမွ သက္သာေစရန္ သဘာဝေျမၾသဇာမ်ား ကုိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းမ်ားကို အလံုအေလာက္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ ေဒသတြင္း လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကအားထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလ်ာ့နည္းေစေသာ လုပ္ရပ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ပိုမိုျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အစားအေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႕ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာ၊ ေရ၊ ဇီဝကြဲျပားစံုလင္မႈ၊ သစ္ေတာမ်ား ႏွင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚတြင္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေနသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနေသာ စိန္ေခၚမႈသံုးမ်ိဳး ေျဖရွင္းရာတြင္ -

 1. Increase productivity to ensure food security
 2. Adapt to the increasing impacts of climate change
 3. Contribute to climate change mitigation
 1. အစားအေသာက္ဖူလံုမႈရွိေစရန္ ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမွင့္ျခင္း
 2. ပိုမိုဆိုးရြားလ်က္ရွိေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈ၏ ဒဏ္ႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေအာင္ ျပဳမႈျခင္း
 3. ရာသီဥတုေျပာင္းေဖာက္ျပန္လာမႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း တို႕ပါဝင္သည္။

Approaches to climate smart agriculture include:

Climate smart စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ -

 • Promoting activities that increase carbon storage
 • ကာဗြန္သိုေလွာင္မႈအား ပိုမိုျမွင့္တင္ေပးသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္အားေပးျခင္း
 • Reducing methane and other emissions from agriculture including livestock, rice fields and the use of fertilizers
 • ေမြးျမဴေရး၊ စပါးခင္း ႏွင့္ ေျမၾသဇာအသံုးျပဳျခင္းမ်ား အပါအဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ ထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ မီသိန္းႏွင့္ အျခားဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္လႊတ္မႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
 • Diversifying genetic traits of crops to help farmers hedge against an uncertain climate
 • ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မေရရာမေသခ်ာေသာ ရာသီဥတု ကို တြန္းလွန္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ရန္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ိဳးေစ့မ်ားအား ပိုမိုကြဲျပားစံုလင္ေစျခင္း
 • Disseminates timely climate information to farmers (through radio, phone messaging, etc...)
 • ရာသီဥတုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံသို႕ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းတင္ဆက္ႏိုင္ျခင္း (ေရဒီယို၊ ဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္ စသျဖင့္တို႕ မွ တစ္ဆင့္)
 • Seek to increase yields per unit of land to meet today’s needs without exceeding current resources
 • လက္ရွိအေျခအေန၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ ရွိၿပီးသား အရင္းအျမစ္မ်ားကို လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ မသံုးမိေစရန္ ေျမယူနစ္တစ္ခုခ်င္းစီရွိ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၏ အထြက္ႏႈန္းကို တိုးပြားေစမည့္နည္းမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း တို႕ပါဝင္သည္။

Contact us

ဆက္သြယ္ရန္

- -

If you would like to learn more about the project, or have any questions, do not hesitate to contact us.

ဤပေရာဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက (သို႕) ဤပေရာဂ်က္တြင္ ပါဝင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ား (ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ပူးေပါင္းလက္တြဲေဖာ္မ်ား၊ ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္သူအဖြဲ႕သားမ်ား) ႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုပါက အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Tomas Derville: tomas.derville@gmail.com
Beatrice Manole: beatrice.mnl@gmail.com